Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - kommunen er på grønt beredskapsnivå

Les mer...

Vedtekter for alle barnehager i Hole

Vedtektene gjelder for både kommunale og private barnehager. Vedtektene ble ajourført i levekårsutvalget 23.08.2016, i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak 21.12.2015 . 
Ajourført 26.06.2019 pga. endringer i barnehageloven av 22.06.18 med virkning fra 01.08.18. Vedtektene finner du her.

Statutes for children's nurseries in the municipality of Hole

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss