Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...

Overgangsplan mellom skole og barnehage/SFO

Vi har utarbeidet en overgangsplan mellom barnehage og skole/SFO slik at det legges til rette for at barna skal mestre overgangen, og oppleve den som god og trygg. Et godt samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for å oppnå et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Det gjør at barnas læringspotensial ivaretas. De opplever mestring og trygghet ved at de får mulighet til å ta med seg kunnskaper og erfaringer fra barnehagen over i skolen. Planen finner du her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss