Avdeling                                   Telefon
Styrer/leder 93639218
Revehiet 907 83  627
Elgtråkket 482 89 227
Ekornstubben 934 46 627
Harelabben 948 300 59
Rådyrstien 409 21 071
Styrer marthe.lund@hole.kommune.no
  http.//www.naturbarnehagen.com