Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her

Les mer...

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Familier med samlet inntekt under kr. 548 500,- kan søke om reduksjon i foreldrebetaling.
Ordningene med redusert foreldrebetaling følger Forskrift om redusert foreldrebetaling.

 

Grunnlag og dokumentasjon
Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens skattepliktige person- og kapital inntekt, søker/medsøker må ha samme folkeregisteradresse som barnet. Husstandens inntekter må dokumenteres ved siste års tilsendte skattemeldinger (tidligere selvangivelse).
Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til året før, kan det dokumenteres med siste lønnsutbetaling ved siden av skattemeldingen. Du kan først søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019/20 når du har mottatt skattemeldingen for 2018. 

Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid. 

Gratis kjernetid
Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 2-, 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr. 548 500 kroner. Dersom man søker om moderasjonsbetaling vil søknad også automatisk gjelde gratis kjernetid.

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss